Overslaan en naar de inhoud gaan

    

Ga naar onze vragenlijst:
veilig en vertrouwelijk

Door op volgende link te klikken verlaat je onze website en kom je terecht op onze vragenlijst.
We begrijpen dat het absoluut niet evident is om persoonlijke informatie te delen met een organisatie die je nog niet goed kent. Daarom willen we je zo duidelijk mogelijk informeren waarom we deze informatie van je vragen en wat we hiermee gaan doen. Je mag in elk geval gerust zijn: je informatie blijft 100% vertrouwelijk en we delen ze nooit met anderen zonder jouw toestemming!

Vragenlijst

Om je het juiste advies te geven, hebben we natuurlijk meer informatie nodig.
De vragen in onze vragenlijst zijn zo gekozen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van jouw vraag en van je persoonlijke situatie. Uit ervaring weten we dat dit de vragen zijn die we nodig hebben om je verder te kunnen helpen. Vergelijk het met naar de dokter te gaan. Als je geen antwoord geeft op de vragen van je dokter, dan zal hij je nooit op de beste manier kunnen helpen.

 • Inleidende vragen:
  Vul je deze vragenlijst voor jezelf in of voor iemand anders?
  Vanwaar ken je DYZO?
 • Vragen over jezelf:
  Naam, adres, rijksregisternummer, je contactgegevens
 • Extra persoonsgegeven:
  Je burgerlijke staat, het sociaal statuut van je partner, het aantal personen ten laste, je nationaliteit, je domicilie,…
 • Onroerende goederen:
  Heb je nog andere onroerende goederen zoals een huis, appartement, een stuk grond, een bedrijfsgebouw,….
 • Sociale zekerheid:
  Bij welk sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds ben je aangesloten?
  Heb je een achterstand op je sociale bijdrage?
  Ben je zelfstandig in hoofdberoep of bijberoep?
 • Vragen over je onderneming:
  Stand van zaken, de rechtsvorm, oprichtingsdatum, ondernemingsnummer, naam van je zaak+ adresgegevens, de sector, de oorzaak van je moeilijkheden, hoe lang ben je al zelfstandig, heb je ooit gewerkt als werknemer?
 • Vragen over achterstand in je betalingen:
  Heb je onbetaalde facturen bij de bank, de sociale zekerheid, de belastingen, je leveranciers, privé, bij de RSZ,…
 • Vragen over je inkomsten:
  Hoeveel zakelijke inkomsten had je ongeveer tijdens de laatste maanden (€/maand)
 • Vragen over borgstelling:
  Staat er iemand borg voor het afbetalen van je schulden? Of sta jij borg voor iemand?
 • Vragen over andere organisaties:
  Zijn er nog organisaties waar je aan verbonden bent? In dat geval vragen we de naam en het ondernemingsnummer.
 • Varia
  Heb je al gerechtsdeurwaarders over de vloer gehad?
  Mogen we contact opnemen met je boekhouder? Zo ja, wat zijn de contactgegevens?
  Wat zijn volgens jou de oorzaken van de moeilijkheden?
  Waarmee denk je dat DYZO je kan helpen?

Het invullen van de vragenlijst zelf duurt niet zo heel lang. Op 10 minuten is de vragenlijst meestal ingevuld. Wel weten we uit ervaring dat niet iedereen alle informatie onmiddellijk bij de hand heeft. Om tijd te winnen, kijk je best even vooraf hierboven bij “wat staat in de vragenlijst”.
Dan heb je de gegevens meteen bij de hand als je de lijst invult.

Natuurlijk, je kan zeker kiezen welke informatie je op voorhand wil delen.
Toch hebben we gemerkt dat we je het beste kunnen adviseren wanneer we vooraf alle details hebben. Bovendien bespaart het vooraf invullen van de vragenlijst tijd voor onze adviseurs. Deze tijd kunnen ze vervolgens gebruiken om ook andere ondernemers sneller en beter van dienst te zijn. Momenteel bedraagt de wachttijd voor een gesprek ongeveer drie weken.
We waarderen nu al je inspanningen waarmee je ons helpt die wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De keuze is volledig aan jou. Jij bepaalt welke informatie je met ons deelt en welke niet.
We willen je wel laten weten dat elke vraag in de lijst een specifiek doel heeft en ons helpt om een duidelijk beeld te krijgen van jouw situatie. Op basis van deze informatie kunnen we je beter helpen. Onze ervaring leert ons dat het beantwoorden van alle vragen leidt tot het beste advies. Je kan het vergelijken met een bezoek aan de dokter: als je niet alles vertelt, kan de dokter je mogelijk niet op de beste manier helpen.
We zijn er om jou te ondersteunen, en jouw vertrouwen in het delen van informatie helpt ons om je de best mogelijke begeleiding te bieden.

Wees gerust: jouw antwoorden zijn volledig vertrouwelijk.
We zullen ze niet delen met anderen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Je kan erop vertrouwen dat we jouw gegevens gebruiken voor het beoogde doel!
We waarderen het vertrouwen dat je in DYZO hebt en we zijn vastbesloten dat vertrouwen niet te schenden.

We nemen jouw privacy zeer ernstig en willen je verzekeren dat we alle nodige maatregelen hebben genomen om je gegevens veilig te bewaren. We gebruiken strikte beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk blijft!

Wil je meer weten over onze Privacy-policy, klik dan hier: Privacy-policy