Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarvoor kan je bij DYZO terecht

Elke ondernemer is welkom bij DYZO.
Hieronder vind je een volledig overzicht van ons aanbod.
DYZO ondersteunt ondernemers in moeilijkheden bij het nemen van belangrijke beslissingen, het identificeren en bereiken van specifieke doelen en het versterken van je ondernemingsvaardigheden en jouw veerkracht.
Op basis van een boekhoudkundige analyse bekijken we samen welke stappen gezet moeten en kunnen worden om de financiële en operationele gezondheid van je bedrijf te verbeteren.
Onze ploeg bestaat uit een aantal juristen, ex-advocaten en ex-curatoren met tonnen juridische ervaring op vlak van ondernemingsrecht en insolventierecht.
Voor juridische topics waar we zelf minder thuis in zijn, verwijzen we door naar de diensten van de Vlaamse Balie.
DYZO is geen advocatenkantoor. Wel hebben we een netwerk uitgebouwd van preferentiële advocaten, stuk voor stuk top in het domein van insolventierecht. Ondernemers die dat wensen kunnen op hen beroep doen voor een eerste uur gratis advies en begeleiding aan een voordeeltarief voor een aantal specifieke procedures.
Als ondernemer kan je stress ervaren. Bij DYZO vind je een luisterend oor.
Heb je het mentaal moeilijk, dan kan je via DYZO terecht voor een aantal gratis sessies bij een psycholoog uit jouw buurt die vertrouwd is met de uitdagingen typisch voor de ondernemingswereld. DYZO heeft hiervoor een netwerk uitgebouwd van een 30-tal psychologen, verspreid over heel Vlaanderen.
Voor ondernemers met schulden kan DYZO nagaan of het haalbaar is om met de schuldeisers afbetalingsplannen te onderhandelen. Afhankelijk van het aantal schuldeisers, de hoogte van de schuld en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemer, kan dat ofwel buiten de rechtbank ofwel onder begeleiding van de rechtbank in het kader van een Gerechteijke ReorganisatieProcedure (GRP).
DYZO kan begeleiding bieden aan ondernemers die via de rechtbank bescherming tegen hun schuldeisers willen aanvragen via de procedure van een gerechtelijke reorganisatie. De GRP is een complexe juridische procedure. Het aanbod van DYZO bestaat uit:
 • Advies over de Gerechtelijke Reorganisatie Procedure:
  DYZO kan ondernemers informeren over het proces, de voorwaarden en de gevolgen van een gerechtelijke reorganisatie.
 • Ondersteuning bij het opstellen van het reorganisatieplan:
  DYZO kan helpen bij het opstellen van een herstructureringsplan dat aanvaardbaar is voor de rechtbank en crediteuren.
 • Begeleiding tijdens de procedure:
  DYZO kan ondernemers begeleiden tijdens de gerechtelijke reorganisatie en hen ondersteunen bij het omgaan met eventuele uitdagingen.
Aan ondernemers die te maken krijgen met een (dreigend) faillissement biedt DYZO niet alleen praktisch en juridisch advies, maar ook emotionele steun tijdens deze moeilijke periode. Concreet:
 • Faillissementsadvies:
  DYZO biedt advies en begeleiding aan ondernemers die geconfronteerd worden met een mogelijk faillissement. Ze kunnen helpen bij het begrijpen van de procedures en de gevolgen van een faillissement voor de ondernemer en zijn familie.
 • Bijstand bij faillissementsaanvraag:
  DYZO kan ondernemers helpen bij het voorbereiden van een faillissementsaanvraag en hen begeleiden bij de stappen die moeten worden genomen.
 • Schuldafwikkeling:
  Na een faillissement kunnen er nog steeds schulden openstaan. DYZO kan helpen bij het afwikkelen van deze schulden en het onderhandelen met schuldeisers.
 • Advies over persoonlijke aansprakelijkheid:
  In sommige gevallen kunnen ondernemers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld na een faillissement. DYZO kan advies geven over deze kwestie.
Als een ondernemer na een crisis of faillissement zijn/haar activiteiten wil voortzetten, kan DYZO ondersteuning bieden bij het plannen en uitvoeren van een doorstart.

Waarvoor kan je niet bij DYZO terecht

Volgende zaken doen we niet bij DYZO.
Dit betekent niet dat we je niet kunnen helpen. We kunnen je altijd doorverwijzen binnen ons breed netwerk.
We hebben heel wat boekhoudkundige expertise in huis waardoor we jouw boekhouding en bedrijf kunnen analyseren, de pijnpunten kunnen blootleggen en kunnen adviseren hoe je deze kan aanpakken. Maar het voeren van de dagelijkse boekhouding is het voorrecht van wettelijk erkende boekhouders.
Bij DYZO werken een aantal juristen, maar DYZO is geen advocatenkantoor. Bepaalde juridische procedures voor de rechtbank mogen enkel door advocaten gevoerd worden. Word je hiermee geconfronteerd als ondernemer, dan kan DYZO je wel informeren over je rechten en plichten in deze procedure, maar voor het voeren van de procedure zelf dien je een advocaat in te schakelen. Indien je dat wenst, kan je daarvoor wel beroep doen op een advocaat uit ons preferentieel netwerk.
DYZO kan je de weg tonen, zodat jij als ondernemer financiering kan vinden en zodat je op de hoogte bent van alle voor- en nadelen van al deze kredietvormen. Maar DYZO verleent zelf geen kredieten.

Wat mag je van ons verwachten?

Bedrijfseconomisch, juridische en psychologische begeleiding

100 % onafhankelijke organisatie

12 vaste medewerkers + 30-tal vrijwilligers

Actief in Vlaanderen sinds 2015.

Gratis, dankzij steun van de Vlaamse Overheid (VLAIO) en partnerships met 239 van de 300 lokale overheden

Specialisten in hun vak: gewezen boekhouders, bankiers, juristen, ondernemers, psychologen,…