Overslaan en naar de inhoud gaan

Het handelsonderzoek valt onder de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.
De wet heeft tot doel ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid tot herstel te geven. Voorkomen is beter dan genezen, zodat een tijdige en juiste diagnose de slaagkans vergroot.

De wet bepaalt dat de rechtbank van koophandel een handelsonderzoek opstart wanneer zij verneemt dat uw onderneming in financiële moeilijkheden zou verkeren.

Als dat het geval is, wordt een dossier geopend door de “kamer voor ondernemingen in moeilijkheden”.

Deze kamer is samengesteld uit een beroepsrechter (professionele rechter) en rechters in handelszaken (niet-professionele rechters die echter over een grondige kennis van de bedrijfswereld beschikken).

De griffie van deze kamer verzamelt allerlei gegevens waardoor ondernemingen in moeilijkheden kunnen worden opgespoord.

Volgende gegevens worden als alarmerend beschouwd:
  • Als er sinds twee kwartalen geen betaling meer is geweest van BTW, bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen of sinds 1 kwartaal geen bijdrage aan de RSVZ
  • Veroordelende verstekvonnissen of vonnissen mbt. een onbetwiste schuld
  • Berichten over de beslagleggingen ten laste van de onderneming
Een onderzoek wordt opgestart met een drieledig doel:
  • ondernemingen in moeilijkheden opsporen
  • deze ondernemingen bewust maken van de toestand
  • hen ertoe aanzetten adequaat te reageren met oog op hun herstel en behoud

De kamer voor handelsonderzoek verzekert ook de bescherming van de rechten van de schuldeisers.

Deze procedure in de kamer voor handelsonderzoek is strikt vertrouwelijk.
Het dossier is enkel toegankelijk voor de betrokken koopman, zijn raadsman, de procureur des Konings en de instellingen die bijstand leveren aan ondernemingen in moeilijkheden.
Het dossier mag dus niet geraadpleegd worden door schuldeisers of concurrenten

Een eerste onderzoek gebeurt door de kamer zonder oproeping van de ondernemer met als mogelijkheid een seponering (geen verdere behandeling), hetzij oproeping van de onderneming indien nodig geacht.
Als je wordt opgeroepen, dien je in persoon te verschijnen en mag je je laten bijstaan door een persoon naar keuze (boekhouder, advocaat,…).
Tijdens die zitting wordt in dialoog besproken welke maatregelen eventueel tot een oplossing kunnen leiden.
Je kan de kamer verzoeken een bemiddelaar aan te stellen die advies kan verstrekken en de positie van je onderneming terug geloofwaardig kan maken bij de schuldeisers..

Aan het eind van het onderzoek kan de kamer verschillende beslissingen nemen:
  • het onderzoek afsluiten en bijgevolg uw dossier voorlopig of definitief seponeren;
  • bijkomende inlichtingen vragen (bijvoorbeeld: een voorlopige financiële toestand of uw volgende balans) om zich een oordeel te kunnen vormen;
  • uw dossier doorverwijzen naar de procureur des Konings met het oog op een eventuele dagvaarding in faillissement als zij van oordeel is dat de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn, of met het oog op een gerechtelijke ontbinding;
  • u in de richting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie sturen om een opschorting van uw schuldeisers te bekomen.

Als ondernemer heb je er alle belang bij aan het onderzoek mee te werken om mogelijk via een dialoog de meest geschikte oplossing te ontdekken die kan leiden tot een vernieuwd succes voor de onderneming.