Wat met mijn werknemers na mijn faillissement ?

De curator staat in voor het ontslag van alle werknemers na faillissement van de werkgever. Volgende voorzieningen verzachten voor werknemers de gevolgen van dat ontslag :

Achterstallig loon en opzeggingsvergoedingen (federale bevoegdheid)

Bij een faillissement is er steeds een tekort aan geld om iedereen te betalen. Soms hebben werknemers van het failliete bedrijf nog loon of opzegvergoedingen tegoed. Die vorderingen van werknemers zijn bij een faillissement bevoorrecht. Ze moeten wel een schuldvordering indienen bij de curator. Meestal zorgt hun vakbond voor een collectieve vordering. Omdat het lang kan duren vooraleer de curator iets uitbetaalt en omdat er helaas niet altijd voldoende middelen zijn om die lonen te betalen, zorgt het fonds voor sluiting van ondernemingen voor het voorschieten van (een deel van) dat loon. Het fonds vordert dat wel terug van de curator. Lees meer over het fonds sluiting ondernemingen en de stappen die een werknemer moet zetten om zijn/haar rechten te vrijwaren na faling van de werkgever.

Extra ondersteuning voor het vinden van een andere job (Vlaamse bevoegdheid)

Het sociaal interventiefonds betaalt de outplacementbegeleiding voor personen ontslagen in een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert of dat failliet gaat. Tijdens de outplacementbegeleiding krijgt de deelnemer hulp in de zoektocht naar ander werk. Dit kan zowel leiden naar een nieuwe job als loontrekkende of als ondernemer. Onder bepaalde voorwaarden worden ook de kosten terugbetaald voor opleiding als onderdeel van de begeleiding.

Het is belangrijk dat het bedrijf of de vestiging gelegen is in het Vlaamse gewest. Het is de werkgever of zijn wettelijke vertegenwoordiger (curator, vereffenaar, …) die de aanvraag moet indienen bij het sociaal interventiefonds van de VDAB.
Mailen naar het sociaal interventiefonds.
Meer info over voorzieningen voor werknemers (pdf, 119 KB) ontslagen door faillissement van hun werkgever.