Wat met de vergoeding indien ik tegenover meer dan één tegenpartij sta?

In een rechtszaak is het niet altijd zo dat er maar twee partijen zijn. Indien de in het ongelijk gestelde partij meer dan één winnende partij tegenover zich had, is er een speciale regel: de vergoeding bedraagt maximum het dubbel van de maximale vergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt vervolgens door de rechter tussen beide partijen verdeeld. Men kan wel niet boven het bedrag van de vergoeding worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van een andere partij.