Wat is een kosteloze borg?

Een kosteloze borg is een persoon die zich met zijn hele vermogen verbindt ten voordele van de hoofdschuldenaar en die er geen belang bij heeft zich borg te stellen. Er wordt als het ware een 2e schuldenaar toegevoegd die, wanneer de hoofdschuldenaar zijn schulden niet voldoet, de schulden zal betalen.

 
Gevallen waar moeilijkheden mogen verwacht worden :
Als de borgsteller een gezin vormt met de hoofdschuldenaar (het gaat bijvoorbeeld over een echtgenoot of over een samenwonende partner) is er veel kans dat de rechter zal oordelen dat hij of zij rechtstreeks voordeel had bij de borgstelling, waardoor de rechter geen bevrijding zal toestaan. Een vennoot die zich borg stelde voor kredieten van zijn vennootschap maakt evenmin veel kans op bevrijding, gezien men veelal aanneemt dat hier wel een belang speelt bij het toekennen van de borg.