Waar kan je na een faling terecht om je kansen op werk te vergroten ?

Wie uitkijkt naar een nieuwe activiteit, en op een of andere manier nog hinder ondervindt van een faling in zijn/haar c.v., kan bij Dyzo terecht. We geven kosteloos advies en kunnen je in contact brengen met andere, meer gespecialiseerde spelers zoals :

  1. Zenitor loopbaancoaching (zet de motor van je zaak op scherp)
  2. startersGPS (een kosteloze online tool van Zenito sociaal verzekeringsfonds)
  3. het ondernemersloket Liantis (voor de startformaliteiten)
  4. de UNIZO startersservice en de projecten "go4business" (individuele begeleiding) en overnamecoach
  5. de subsiedatabank van het agentschap innoveren en ondernemen en aanverwante initiatieven
  6. Syntra -project "maak werk van je zaak" waar je een aan advies te besteden "rugzakje" kunt meekrijgen
  7. VDAB (arbeidsbemiddeling, beroepsopleiding)
  8. Senior Consultants Vlaanderen voor economische consulten aan een minimale kostenvergoeding
  9. Hefboom en Microstart voor het financieren van je tweedekans-onderneming.

Er is nog veel meer. Elke steun voor opleiding, werk vinden of herstarten met een zaak is immers welkom.


Wat kan het sociaal interventiefonds (deel van de VDAB) voor een gefailleerde doen ?

Wat bijna niemand weet is dat ook de ondernemer van een failliet verklaard bedrijf op kosten van het sociaal interventiefonds van de VDAB begeleiding naar een job als werknemer kan krijgen. De curator moet de aanvraag indienen bij het sociaal interventiefonds. Een ondernemer moet na zijn faillissement de curator warm maken voor dergelijk initiatief, als die niet spontaan stappen in die richting zet. Ook de werknemers en de vakbonden zijn vaak vragende partij voor deze tussenkomst.

Klik op sociaal interventiefonds voor meer info, of klik hier om te mailen naar het sociaal interventiefonds van de VDAB. Hun folder is hier downloadbaar (pdf, 119 KB). Die is wel uitsluitend op werknemers gericht.

In 2000 werd het herplaatsingsfonds opgericht. Op 1 maart 2009 werd het herplaatsingsfonds omgedoopt in het sociaal interventiefonds (VDAB). De wettelijke basis voor toegang voor ondernemers tot het sociaal interventiefonds ligt in onderstaand besluit , artikel 2 dat luidt als volgt : "De activiteiten die kunnen bijdragen tot de herplaatsing van de werknemers, hebben betrekking op outplacementbegeleiding, of opleiding die nodig is voor het behoud en de versterking van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, en op certificering van verworven competenties.
De volgende personen worden als met werknemers gelijkgestelde personen beschouwd :
1° de gefailleerde zelfstandigen;
2° de helpers van de gefailleerde zelfstandigen;..."

Het besluit is hierna downloadbaar gemaakt voor belangstellenden.
18 MAART 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 (pdf, 123 KB) tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.