Ziekte-uitkering na 14 dagen

De federale regering van België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord dat op 01/01/2018 in werking trad.

Toelichting door Dyzo

Een zelfstandige die niet meer kan werken om medische redenen kan een vervangingsinkomen krijgen van zijn ziekenfonds. De eerste 14 dagen van de werkonbekwaamheid krijgt hij geen geld van zijn ziekenfonds. Die dagen heet in het politieke taalgebruik een “carensperiode” zijnde een eigen-risico-termijn. Deze wijziging is er gekomen om tal van politieke redenen , maar heeft vooral tot gevolg dat de sociale zekerheid minder moet uitgeven voor zieke of gewonde zelfstandigen. Door het zomerakkoord zal  een zelfstandige die vanaf 1/1/2018 als ziek erkend wordt door zijn ziekenfonds, al vanaf 15/1/18 een uitkering krijgen van zijn ziekenfonds. Zonder zomerakkoord had diezelfde zelfstandige zich zonder uitkering moeten redden tot 31/1/2018, zijnde een maand.

Meer info over de ziekte-uitkering voor zelfstandigen.

Vijf voor twaalf Menulink: