Ziekte en handicap

Gezondheidszorg als je krap bij kas zit

Het aantal mensen die gezondheidszorg uitstellen omwille van financiële problemen stijgt jammer genoeg al jaren opeen. Uit de meest recente gezondheidsenquête bleek dat 14 procent van de Belgen zorg uitstelt omdat ze ze niet kunnen betalen.

Ziekte-uitkering na 14 dagen

De federale regering van België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord dat op 01/01/2018 in werking trad.

Toelichting door Dyzo

Premie voor zelfstandigen met een handicap

Zelfstandige arbeidsgehandicapten hebben recht op een premie. Ook zelfstandigen met een arbeidshandicap maken kans op een subsidie om aan het werk te blijven. (Al vanaf juli 2008 maakt de Vlaamse overheid daar werk van.) Zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep maken kans. Ze ku

De zaak gaat door, maar één zelfstandige haakt af wegens ziekte.

Familie of vrienden kunnen tijdelijk bijspringen, of er kan beroep gedaan worden op een "vervangende ondernemer" (

Stoppen van de zaak wegens ziekte

Alhoewel een zieke zelfstandige zijn zaak niet altijd moet stopzetten, is dat soms toch de beste oplossing. Welke mogelijkheden dienen zich aan ?

Verkopen van de zaak in volle bloei.

Pagina's