Ziekte en handicap

Als je sociale zekerheid niet in orde geraakt, en je kan niet werken wegens ziekte of handicap

Wie een tijd geleefd heeft van een overbruggingsrecht (vroeger : "faillissementsuitkering") kan niet gemakkelijk terugvallen op een ziekteuitkering. Ook wie niet failliet is maar al lang niet meer in staat was om de sociale zekerheid te betalen verliest de klassieke sociale rechten.

Gezondheidszorg als je krap bij kas zit

Het aantal mensen die gezondheidszorg uitstellen omwille van financiële problemen stijgt jammer genoeg al jaren opeen. Uit de meest recente gezondheidsenquête bleek dat 14 procent van de Belgen zorg uitstelt omdat ze ze niet kunnen betalen.

Ziekte-uitkering zonder wachttijd

Een zelfstandige die niet meer kan werken om medische redenen kan een vervangingsinkomen krijgen van zijn ziekenfonds. De eerste 14 dagen van de werkonbekwaamheid krijgt hij/zij geen geld van zijn/haar ziekenfonds.

Premie voor zelfstandigen met een handicap

Zelfstandige arbeidsgehandicapten hebben recht op een premie. Ook zelfstandigen met een arbeidshandicap maken kans op een subsidie om aan het werk te blijven. (Al vanaf juli 2008 maakt de Vlaamse overheid daar werk van.) Zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep maken kans. Ze ku

De zaak gaat door, maar één zelfstandige haakt af wegens ziekte.

Familie of vrienden kunnen tijdelijk bijspringen, of er kan beroep gedaan worden op een "vervangende ondernemer" (

Pagina's