Ziekte en handicap

Als je sociale zekerheid niet in orde geraakt, en je kan niet werken wegens ziekte of handicap

Wie een tijd geleefd heeft van een overbruggingsrecht (vroeger : "faillissementsuitkering") kan niet gemakkelijk terugvallen op een ziekteuitkering. Ook wie niet failliet is maar al lang niet meer in staat was om de sociale zekerheid te betalen verliest de klassieke sociale rechten.

Ziekte-uitkering na 14 dagen

De federale regering van België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord dat op 01/01/2018 in werking trad.

Toelichting door Dyzo

Premie voor zelfstandigen met een handicap

Zelfstandige arbeidsgehandicapten hebben recht op een premie. Ook zelfstandigen met een arbeidshandicap maken kans op een subsidie om aan het werk te blijven. (Al vanaf juli 2008 maakt de Vlaamse overheid daar werk van.) Zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep maken kans. Ze ku

Wie let op mijn zaak als ik (of een kind/partner) ziek ben ?

Je wil als zelfstandige ondernemer tijdelijk je activiteit onderbreken, maar wil je klanten toch niet in de steek te laten? Voortaan kan je ook een beroep doen op een vervangende ondernemer.

De zaak gaat door, maar één zelfstandige haakt af wegens ziekte.

Familie of vrienden kunnen tijdelijk bijspringen, of er kan beroep gedaan worden op een "vervangende ondernemer" (

Pagina's