Ziekte en handicap

Gezondheidszorg als je krap bij kas zit

Het aantal mensen die gezondheidszorg uitstellen omwille van financiële problemen stijgt jammer genoeg al jaren opeen. Uit de meest recente gezondheidsenquête bleek dat 14 procent van de Belgen zorg uitstelt omdat ze ze niet kunnen betalen.

Ziekte-uitkering na 14 dagen

De federale regering van België bereikte op 31/7/2017 een zomerakkoord dat op 01/01/2018 in werking trad.

Toelichting door Dyzo

Premie voor zelfstandigen met een handicap

Zelfstandige arbeidsgehandicapten hebben recht op een premie. Ook zelfstandigen met een arbeidshandicap maken kans op een subsidie om aan het werk te blijven. (Al vanaf juli 2008 maakt de Vlaamse overheid daar werk van.) Zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep maken kans. Ze ku

Wie let op mijn zaak als ik (of een kind/partner) ziek ben ?

Je wil als zelfstandige ondernemer tijdelijk je activiteit onderbreken, maar wil je klanten toch niet in de steek te laten? Voortaan kan je ook een beroep doen op een vervangende ondernemer.

De zaak gaat door, maar één zelfstandige haakt af wegens ziekte.

Familie of vrienden kunnen tijdelijk bijspringen, of er kan beroep gedaan worden op een "vervangende ondernemer" (

Pagina's