Ziekte en handicap

Wat biedt Dyzo bij ziekte ?

Een ongeluk komt zelden alleen. Ofwel was er eerst een gezondheidsprobleem dat op termijn ook de zaak aangetast heeft, ofwel was de zaak eerst in moeilijkheden en heeft vervolgens de gezondheid het begeven.

Als je niet kan werken door ziekte of ongeval

Wat je bij ernstige ziekte of ongeval niet mag vergeten is een vervangingsinkomen aan je ziekenfonds vragen.

Mantelzorgers met een zaak

Ziekte en handicap kunnen iemand dicht bij jou treffen. Het kan nodig zijn om heel veel van je kostbare tijd te investeren in de zorg voor die hulpbehoevende persoon. Als je dat doet ben je zowel mantelzorger als ondernemer. Geen makkelijke combinatie.

Kosteloze pensioenopbouw voor werkonbekwame zelfstandigen

 De wetgever verlangt niet dat je nog betaalt voor je sociale zekerheid als je geen beroepsinkomen hebt omwille van een ziekte of een ongeval.

Als je sociale zekerheid niet in orde geraakt, en je kan niet werken wegens ziekte of handicap

Wie een tijd geleefd heeft van een overbruggingsrecht (vroeger : "faillissementsuitkering") kan niet gemakkelijk terugvallen op een ziekteuitkering. Ook wie niet failliet is maar al lang niet meer in staat was om de sociale zekerheid te betalen verliest de klassieke sociale rechten.

Pagina's