Wat als je gemeente geen hinderattest wil afleveren en je meent recht te hebben op een vergoeding wegens hinder ?

Indien de gemeente geen attest aflevert of in het attest niet bevestigt dat er werken plaatsvinden die hinder veroorzaken, kunt u bij de indiening van uw aanvraag bij het Participatiefonds vragen dat een erkend ambtenaar van het Participatiefonds de toestand onderzoekt en in een attest al dan niet bevestigt dat de werken hinder veroorzaken. Het adres waar u dan terecht kan is : De Lignestraat 1 te 1000 Brussel. Het telefoonnummer van de Cel Vergoedingen is : 02/210.87.91. fax: 02/210.87.90. e-mail: vergoedingen@fonds.org.

Vijf voor twaalf Menulink: