Wanneer is het zinvol een Gerechtelijke Reorganisatie op te starten?

De slaagkans van de Gerechtelijke Reorganisatie hangt in de eerste plaats af van de huidige situatie van de onderneming.

  • zijn er nog voldoende middelen aanwezig om de kosten van de procedure te dragen ?
  • werkt uw boekhouder nog mee ?
  • voldoet de onderneming aan een aantal wettelijke voorwaarden?
    • vb.: is de neerlegging van de jaarrekening bij de NBB in orde?

Als die vragen positief kunnen beantwoord worden, dan komt wat hieronder staat aan de orde.

Het doel van de Gerechtelijke Reorganisatie is: ondernemingen in moeilijkheden de kans geven om ‘zich te herpakken’. Die kans krijg je doordat deze procedure je tijdelijk beschermt tegen schuldeisers.

Het begrip ‘de reorganisatie van een onderneming’ is veel ruimer dan ‘een schuldherschikking’.

Het reorganisatieplan is voor de onderneming in kwestie het belangrijkste element in dit verhaal: hieruit blijkt de haalbaarheid van de Gerechtelijke Reorganisatie.

De uitdaging van de Gerechtelijk Reorganisatie bestaat er in dat je de oude schulden (dit zijn de ‘schulden in opschorting), daterend van voor de neerlegging van het verzoekschrift, op maximaal 5 jaar afbetaalt en dat je er tegelijkertijd voor zorgt dat er geen nieuwe schulden ontstaan.

De nieuwe schulden moeten met andere woorden op hun vervaldag betaald worden.

Bedenk daarbij dat voor de opstart van de Gerechtelijke Reorganisatie de winst niet volstond om de schulden te betalen. Als de reorganisatie geen rendementsverbetering beoogt, hoe kan dan verwacht worden dat nadien de oude plus de nieuwe schulden kunnen betaald worden?

 

Je rendement kan je verbeteren door:

  • omzetstijging,
  • verbetering van de bruto-winst
  • kostenbesparingen.

Dat zijn de enige pistes die – naast een eventuele schuldvermindering – kunnen bewandeld worden.

Hier geven we tips voor het opstellen van een goed reorganisatieplan.

Het is mogelijk en het kan nuttig zijn tijdens de periode van Gerechtelijke Reorganisatie de juridische structuren van de onderneming te wijzigen.

En uiteraard kan tijdens de Gerechtelijke Bescherming ook gezocht worden naar een nieuwe financier. Maar die zal alleen maar geneigd zijn een krediet toe te staan of in de onderneming te stappen als er een gevoelige rendementsverbetering mogelijk is óf via de verkoop van het rendabelste onderdeel van het bedrijf, de zogenaamde WCO-3 (Overdracht onder Gerechtelijk Toezicht).

Au fond is de rendementsverbetering het enige wat uitzicht op een wezenlijke verbetering van het toekomstperspectief biedt.

Hier vindt je nog meer tips om de Gerechtelijke Reorganisatie met succes af te ronden.

Ter info: De Gerechtelijke Reorganisatie vervangt vanaf 01/05/2018 de Wet Continuïteit van Ondernemingen (WCO). De Gerechtelijke Reorganisatie is opgenomen in het Wetboek Economisch Recht.

terug naar overzicht

 

Vijf voor twaalf Menulink: