Stoppen van de zaak wegens ziekte

Alhoewel een zieke zelfstandige zijn zaak niet altijd moet stopzetten, is dat soms toch de beste oplossing. Welke mogelijkheden dienen zich aan ?

Verkopen van de zaak in volle bloei.

Een concurrent kan al een tijdje op je zaak azen en bereid zijn er een mooie prijs voor te betalen. Dit levert meer op als er snel beslist wordt, want een zaak die minder aandacht krijgt van haar bedrijfsleider vermindert snel in waarde.

Een handelszaak kan ook louter omwille van de waarde van haar ligging een stevige opbrengst opleveren, en dus aantrekkelijk zijn voor ondernemers van buiten de eigen branche. In zo'n geval is haastig verkopen minder belangrijk, hoewel sommige kansen zich niet meermaals voordoen.

Uitverkopen en opruimen

Een eenmanszaak die goederen in stock heeft die niet op zijn geheel verkocht geraken, kan algemene uitverkoop houden. Let wel, het gebruik van de term uitverkoop is gereglementeerd. Er moet geen melding meer worden gedaan voor de start van de uitverkoop. Uitverkoop is wel enkel mogelijk in 9 situaties en er gelden termijnen.

Na de uitverkoop kan je het restant nog verkopen aan een gespecialiseerde opkoper. Je krijgt weliswaar bijna niets, maar de handels- en stockageruimte komt vrij voor andere doeleinden. Dat geldt ook voor schenking aan een goed doel. Bij vernietiging van restanten vraag je best een getuige van de BTW, om niet voor fiscale verrassingen te staan.

Vereffenen

Een vennootschap kan zijn bestaansreden verliezen door langdurige ziekte van de eigenaar/zaakvoerder. Dan kan vereffening een elegante oplossing zijn. Dit gaat in twee fasen : eerst moet er een beslissing tot vereffening genomen worden, na advies van een deskundige en die beslissing moet medegedeeld aan de rechtbank van koophandel. Daarna gaat een zelfgekozen vereffenaar aan de slag. Daar kan een verkoop van het handelsfonds en een uitverkoop aan te pas komen. Tot slot is er een afsluitingsvergadering van de vereffening en gaat de opbrengst of het verlies naar de vennoten. Vereffenen vraagt dus tijd en kost geld.

Meer weten ?

Bij Zenito svf is een brochure "ziekte en de zaak" te bekomen.

Vijf voor twaalf Menulink: