Start gerechtelijke reorganisatie

De procedure gerechtelijke reorganisatie wordt aangevraagd via een verzoekschrift. Dit verzoekschrift moet elektronisch ingediend worden, via de website www.regsol.be. Je mag dus niet meer naar de griffie om je verzoekschrift in te dienen.

Tip voor doe het zelvers : op regsol kan je maar iets indienen of opzoeken als je er een account hebt aangemaakt. Let erop dat je die account aanmaakt als natuurlijke persoon, of je stuit op moeilijkheden als je iets wil indienen met betrekking tot een rechtspersoon. Een meer uitgebreide gebruiksaanwijzing voor regsol vind je in ons artikel over het indienen van een faillissement. Daarmee is niet gezegd dat de gerechtelijke reorganisatie iets is voor doe het zelvers, integendeel, deze procedure staat of valt met een betrouwbare omkadering door deskundigen. Een account op regsol is vooral nuttig om de procedure te kunnen volgen.

Meer nog, elke neerlegging, kennisgeving of mededeling bij procedure gerechtelijke reorganisatie gebeurt via RegSol. Schuldeisers worden dus ook steeds via die elektronische weg verwittigd, behalve wanneer zij geen elektronische berichten kunnen ontvangen.

De rechtbank van koophandel is bevoegd voor de procedure gerechtelijke reorganisatie.

Deze rechtbank is ook bevoegd voor :

  • geschillen tussen ondernemers,
  • het opsporen en voorkomen van insolventie, (dit deel van haar bevoegdheid wordt opgenomen door de Kamer van ondernemingen in moeilijkheden (oudere benamingen: kamer van handelsonderzoek, depistage). Deze kamer is een afdeling van de ondernemingsrechtbank.
  • de gerechtelijke reorganisatie,
  • het faillissement.

Opmerking: De rechtbank van koophandel zal in 2018 van naam veranderen en wordt de ondernemingsrechtbank. In de insolventiewet geldig vanaf 1/5/2018 wordt deze rechtbank ook aangeduid als insolventierechtbank. De term "insolventierechtbank" is vooral nuttig in een internationale context. (In die context zou ook de Belgische arbeidsrechtbank kunnen aangeduid worden als een insolventierechtbank, maar dan enkel voor niet-ondernemers.) Het is niet doenbaar in de Belgische wetgeving de lokale naam van alle buitenlandse insolventierechtbanken op te nemen, vandaar dat de Belgische wet het goede voorbeeld geeft en alvast voor buitenlanders een internationaal geldige term invoert voor haar eigen rechtbank(-en) en voor buitenlandes rechtbanken met gelijksoortige functie.

Er zijn 9 rechtbanken van koophandel in België. Verschillende rechtbanken hebben verschillende afdelingen. Rechtbank koophandel Antwerpen bestaat zo uit de afdelingen Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Tongeren en Hasselt. Klik hier om naar de website te gaan van de rechtbanken in België en om meer te weten te komen over de rechtbank van koophandel.
Welke afdeling van welke rechtbank nu juist bevoegd is voor de procedure wordt bepaald door het criterium  ‘het centrum van de voornaamste belangen’ van de onderneming. Dit is meestal de maatschappelijke zetel van een rechtspersoon of de hoofdvestiging van een natuurlijke persoon.

Om een procedure gerechtelijke reorganisatie te openen moet je het rolrecht betalen. Dit bedraagt 1020 euro.
Opmerking: Wanneer je kiest voor een buitengerechtelijke oplossing, moet je dit rolrecht niet betalen.

terug naar overzicht

 

Vijf voor twaalf Menulink: