Premie voor zelfstandigen met een handicap

Zelfstandige arbeidsgehandicapten hebben recht op een premie. Ook zelfstandigen met een arbeidshandicap maken kans op een subsidie om aan het werk te blijven. (Al vanaf juli 2008 maakt de Vlaamse overheid daar werk van.) Zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep maken kans. Ze kunnen een premie krijgen als ze voor de eerste keer starten of als ze na een stopzetting weer herbeginnen met werken. De premie wordt berekend op een referte-inkomen, niet op het werkelijke inkomen van de starter of herstarter. Tijdens de eerste 5 trimesters bedraagt de premie 40 % van het referte-inkomen, daarna 20%. De premie is mogelijk gedurende 5 jaar (20 kwartalen), en kan verlengd worden met nog eens 5 jaar. Na het eerste jaar moet de zelfstandige voldoende netto-bedrijfsinkomen bewijzen. In vaktermen heet deze premie VOP of Vlaamse ondersteuningspremie.

Lees meer over bedrag, aanvraag en infodienst VOP.

Vijf voor twaalf Menulink: