Persoonlijke bijdragen

Beheer je sociale bijdragen als zelfstandige

Vanaf 1/1/2015 is het systeem van de bijdrageberekening voor zelfstandigen gewijzigd. Op zich een verbetering, maar ze vergt nog steeds financiële planning om verrassend hoge herzieningsrekeningen te voorkomen.

Betaal minder sociale bijdragen door de ‘gelijkstelling met bijberoep

 Wat?
Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om gevoelig minder sociale bijdragen te betalen als er aan twee voorwaarden is voldaan:
(1) het inkomen op jaarbasis moet onder een bepaalde grens blijven

Aantal aanvragen zelfstandigen voor vrijstelling sociale bijdragen stabiel - Belga, 21/11/2012

In de eerste helft van 2012 hebben 13.290 zelfstandigen een aanvraag ingediend tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van sociale bijdragen. Dat aantal is op jaarbasis vergelijkbaar met het aantal in 2011 (26.776).

Pagina's