Nieuwe insolventiewet

Start gerechtelijke reorganisatie

De procedure gerechtelijke reorganisatie wordt aangevraagd via een verzoekschrift. Dit verzoekschrift moet elektronisch ingediend worden, via de website www.regsol.be. Je mag dus niet meer naar de griffie om je verzoekschrift in te dienen.

Opschorting van betaling

De opschorting van betaling betekent dat alle bestaande schulden niet moeten worden betaald tijdens een bepaalde periode.

Wanneer is het zinvol een Gerechtelijke Reorganisatie op te starten?

De slaagkans van de Gerechtelijke Reorganisatie hangt in de eerste plaats af van de huidige situatie van de onderneming.

Verschillende plannen – het juiste plan voor het juiste doel.

Hierover hebben we het in dit artikel:

  • Budget versus Begroting
  • Financieel plan versus Businessplan
  • Reorganisatieplan

Deze vijf documenten vormen een stappenplan: elk gaat verder op het vorige.

Tips voor een succesvolle procedure Gerechtelijke Reorganisatie.

De procedure Gerechtelijke Reorganisatie (de vroegere WCO) omvat 2 fases: de periode van de opschorting en de periode van aanzuivering van de schulden.

Pagina's