Nieuwe insolventiewet

Insolventiewet 1 mei 2018

Ondernemers met betalingsmoeilijkheden krijgen met een pak nieuwe regels te maken. Het boek XX van het Wetboek Economisch Recht is op 11/8/17 afgekondigd. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing vanaf 1 mei 2018.

Toepassingsgebied en voorwaarden gerechtelijke reorganisatie

Wie kan gebruik maken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie?

Gevolgen gerechtelijke reorganisatie

Gevolgen van de toelating tot de procedure gerechtelijke reorganisatie

Insolventierechter

Start gerechtelijke reorganisatie

De procedure gerechtelijke reorganisatie wordt aangevraagd via een verzoekschrift. Dit verzoekschrift moet elektronisch ingediend worden, via de website www.regsol.be.

Pagina's