Moederschapsverlof voor zelfstandigen

Op 1 januari 2017 komen er belangrijke wijzigingen aan de huidige regeling van moederschapsrust voor zelfstandigen.

Op dit moment bedraagt de moederschapsrust 8 weken (of 9 bij de geboorte van een meerling). Die termijn wordt verlengd naar maximum 12 weken (of 13 bij de geboorte van een meerling). Daarvan zijn er 3 weken verplichte rust en 9 weken facultatieve rust. De moeder kan ervoor kiezen om de facultatieve rust voltijds of halftijds op te nemen. Kiest ze om haar moederschapsrust voltijds op te nemen, dan moet ze iedere beroepsactiviteit stopzetten. Het volledige bedrag van de moederschapsuitkering wordt in dat geval uitbetaald. Of de moeder kiest voor een deeltijds verlof en dan is ze 18 weken halftijds thuis en mag ze haar eigen beroepsactiviteit halftijds uitoefenen. Ze krijgt dan de helft van de moederschapsuitkering. Dit moet zorgen dat er een betere combinatie werk-gezin is.

De termijn waarbinnen het facultatief verlof moet opgenomen worden, zou opgetrokken worden van 21 naar 36 weken.

Er wordt ook voorzien dat er voor het kwartaal, volgend op de bevalling, vrijstelling van bijdragen kan toegekend worden, waarbij verder pensioenrechten opgebouwd worden. Deze maatregel werd echter nog niet gepubliceerd in het Staatsblad.

 

Vijf voor twaalf Menulink: