Minnelijke schikking mogelijk bij overtreding van de wet op vergoeding van de hinder door werken op het openbaar domein

Zelfstandigen die een inbreuk plegen tegen de wetgeving op vergoeding van de hinder door werken op het openbaar domein, riskeren een geldboete. De commissarissen van het Participtatiefonds kunnen op basis van het proces-verbaal dat de inspecteurs of agenten opstellen, aan de overtreder een schikking voorstellen waarbij de betaling van een som de strafvordering doet vervallen. Een Portable Document Format (PDF)KB van 10 augustus 2009 (pdf, 8 KB) preciseert hoe deze som precies wordt berekend.

Vijf voor twaalf Menulink: