Insolventiewet 1 mei 2018

Ondernemers met betalingsmoeilijkheden krijgen met een pak nieuwe regels te maken. Het boek XX van het Wetboek Economisch Recht is op 11/8/17 afgekondigd. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing vanaf 1 mei 2018. Download hier de tekst van die wet, zoals die verscheen in het Belgisch staatsblad op 11/9/2017.

De nieuwe insolventiewet is niet langer alleen van toepassing op handelaars of handelsondernemingen. De nieuwe wet is van toepassing op :

 • Alle ondernemers. Er zijn meer ondernemers dan er handelaars zijn. Voorbeeld : Bestuurders van vennootschappen zouden ondernemers worden en persoonlijk failliet kunnen gaan. Dat geldt ook voor de vrije beroepen, kinderdagverblijven en landbouwers en voor wie zelfgemaakte juwelen verkoopt of regelmatig een kamer verhuurt via airbnb en voor Uber-chauffeurs.
 • Alle organisaties met of zonder rechtspersoonlijkheid met of zonder economisch doel, maar met een economische activiteit, dus de vennootschappen maar ook v.z.w.'s, stichtingen, maatschappen, sommige feitelijke verenigingen. Voorbeeld : De cantine van de voetbalclub. Land- en mijnbouworganisaties. Of de vakbonden hieronder vallen is onzeker.
  • Enige uitzondering : publiekrechtelijke rechtspersonen. Voorbeeld : Je gemeente, provincie, politiezone of OCMW kan straks nog altijd niet failliet gaan.
 • Buitenlandse organisaties waarvan het centrum van belangen in België ligt. Voorbeeld : In België werken met een Britse Limited biedt helemaal geen bescherming tegen schuldeisers.3

Opvallend is dat de Wet op de Continuïteit van de ondernemingen en de Faillissementswet voortaan ook van toepassing worden voor heel wat nieuwe personen en organisaties. Bovendien moeten die voor conflicten straks bij de rechtbank van koophandel aankloppen in plaats van bij de burgerlijke rechtbank.

De vrije beroepen krijgen in de nieuwe regelgeving een aangepaste benadering :

 • aandacht voor het beroepsgeheim.
 • een extra medecurator, die zelf een vrije beroeper moet zijn.
 • rechters in handelzaken – vrije beroepers.

De verschoonbaarheid wordt vervangen door het begrip schuldkwijtschelding. Dit is in deze wet een algemeen principe en kan al vanaf de 6de maand na opening faillissement aangevraagd worden en maximaal 1 jaar na die datum tot een uitspraak leiden.

De schuldkwijtschelding voor de echtgenote, de ex-echtgenote, de wettelijke samenwonende en de ex-wettelijke samenwonende blijft, maar wordt beperkt tot professionele schulden.

De nieuwe wet verandert ook volgende kwesties :

 • de procedure wordt volledig elektronisch;
 • de bestuurdersaansprakelijkheid verstrengt; 
 • het ereloon van de curator. 
 • Buitengerechtelijke vormen van insolventie en minnelijke akkoorden krijgen meer belang.

In dit onderdeel van de website, in de navolgende artikels volgt uitleg over de procedure gerechtelijke reorganisatie (de vroegere WCO) in de nieuwe wetgeving. Dus voor gerechtelijke reorganisaties van na 1 mei 2018. Voor oudere WCO-procedures, geldt de oude wetgeving. Daarover vind je antwoorden op heel wat vragen bij de FAQ.

Wij zijn nog volop bezig aan een nieuwe indeling van onze website. Er moeten nog teksten bijkomen en andere teksten moeten verdwijnen. Een nieuwe indeling maakt het mogelijk dat je snel de informatie vindt die je zoekt. Op dit moment zijn er nog teksten te vinden over de 'oude' als over de 'nieuwe' procedure gerechtelijke reorganisatie. De teksten over de 'oude' wetgeving gaan meer en meer verdwijnen. Dan vind je op onze site vooral teksten terug over de nieuwe regels. Voorlopig kan het verwarrend zijn of het nu gaat over de oude wet of over de nieuwe. Onze excuses voor het ongemak! Indien onduidelijk, neem dan contact met ons op!

Terug naar overzicht

Vijf voor twaalf Menulink: