De gerechtsdeurwaarder en zijn opdrachtgever

Een schuldenaar die te lang wacht met het betalen van zijn rekeningen heeft kans om kennis te maken met een gerechtsdeurwaarder. Dat is een zelfstandige, maar tegelijk ook een overheidsmandataris. Ze maken het mogelijk dat rechterlijke beslissingen ook werkelijk uitgevoerd worden. Ze werken steeds in opdracht van iemand, namelijk de schuldeiser. Klassieke opdrachten van een gerechtsdeurwaarder zijn :

  • Een minnelijke invordering : de opdrachtgever schakelt een gerechtsdeurwaarder in om te laten voelen dat het menens is. Er is geen mogelijkheid om beslag te leggen.
  • Een betekening van een dagvaarding voor een rechtbank : je wordt uitgenodigd op een inleidende zitting van een rechtbank.
  • Een betekening van een vonnis/arrest : je wordt officieel op de hoogte gebracht van een vonnis waarin staat dat je iets moet doen of laten.
  • Gedwongen uitvoering met een dwangbevel : bepaalde schuldeisers (belastingen en sociale zekerheid) kunnen een niet betwiste vordering afdwingen door een deurwaarder met beslagbevoegdheid naar een schuldenaar te sturen.
  • De uitvoering van een vonnis : je wordt gedwongen tot betaling en als je niet betaalt kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen en de beslagen goederen verkopen ten voordele van de schuldeiser.

Je kan meer lezen over hun bevoegdheid en werkwijze, hun beroepsinstituut en de tuchtprocedure voor het geval deze functionarissen hun boekje te buiten gaan. Download hier een brochure met uitleg over gerechtsdeurwaarders. Onhou minstens dat een gerechtsdeurwaarder gewapend met een dwangbevel of met een uitvoerbare titel beslag kan leggen op je bezittingen als je niet betaalt. Soms kan je zelfs dan nog onderhandelen over een afbetaling, maar dat is dan wel een gunst gebaseerd op onderling vertrouwen, met een stevige stok achter de deur.

Klachten over de werking van sommige gerechtsdeurwaarders

Dyzo verneemt regelmatig klachten over gerechtsdeurwaarders die afspraken negeren of eenzijdig wijzigen, geen rekening houden met werkelijke afbetalingscapaciteit en kosten veroorzaken die vermijdbaar zijn. Een oorspronkelijke vordering van 125€ kan zo oplopen tot 890€. Dat is vaak wel wettelijk correct, maar niet verdedigbaar. Een bewaking van de manier waarop sommige gerechtsdeurwaarders werken lijkt dus aangewezen.

NIEUWs Een ombudsdienst voor gerechtsdeurwaarders is sedert september 2018 in werking. Meer info op : www.ombudsgdw.be

  1. Voor wie en wat ? Dergelijke ombudsdienst staat open voor schuldeisers EN voor schuldenaars. Je kan er terecht met klachten over gerechtsdeurwaarders.
  2. Voorwaarde : Wie klachten heeft over een gerechtsdeurwaarder, moet zich eerst richten tot de gerechtsdeurwaarder in kwestie. Gebeurt dat niet, dan is de klacht bij de Ombudsman voor de gerechtsdeurwaarder niet ontvankelijk. De ombudsdienst zal de klacht dan niet behandelen. Is die voorwaarde vervuld, dan zal de ombudsman proberen om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 
  3. Hoe ? Een dossier indienen kan eenvoudig per brief, e-mail of online via www.ombudsgdw.be. De behandeling van het dossier is gratis en wordt binnen de 90 dagen afgerond op voorwaarde dat het ontvankelijk en volledig is.
  4. Onafhankelijk De ombudsman is zelf geen gerechtsdeurwaarder maar Arnoudt De Vidts, die eerder beslagrechter was en veel ervaring heeft in de minnelijke regeling van geschillen in het beslagrecht en familierecht. De benoeming van een ere-rechter zorgt voor onpartijdigheid.
  5. Ook structurele verbeteringen Er komen uit zo'n dienst ook rapporten met een overzicht van de behandelde klachten en wat de politiek of de gerechtsdeurwaardersorganisatie daaruit kan leren.
Vijf voor twaalf Menulink: