Beheer je sociale bijdragen als zelfstandige

Vanaf 1/1/2015 is het systeem van de bijdrageberekening voor zelfstandigen gewijzigd. Op zich een verbetering, maar ze vergt nog steeds financiële planning om verrassend hoge herzieningsrekeningen te voorkomen. Hierna twee situaties die een kans op grote besparingen bieden als je zaak in moeilijk vaarwater verkeert.

Je beroepsinkomen daalt na 1/1/2015

Omdat vanaf 2015 je bijdragen over 2015 definitief afgerekend worden op de bewezen inkomsten van 2015, en de bijdragen 2016 op de inkomsten 2016 en de bijdragen 2017 op de inkomsten 2017 enzovoort, heb je er voortaan soms belang bij een vermindering van je voorlopige bijdragen te vragen. Die voorlopige bijdragen zijn meestal gebaseerd op een ouder inkomensjaar. Een vermindering kan zodra je kunt bewijzen (met voorlopige winstberekening, BTW kwartaalaangiften, beslissing algemene vergadering BVBA enz.) dat je werkelijke jaarinkomen minder is dan het bedrag waarop je sociaal verzekeringsfonds je bijdragen heeft aangerekend. De controle is relatief eenvoudig. Neem je werkelijk belastbaar jaarinkomen als zelfstandige, reken daar 5% op en vergelijk dat bedrag met je kwartaalbijdrage. Zit daar een groot verschil op, dan vraag je best een aanpassing van je voorlopige bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds. Dat heeft daarvoor speciale formulieren die je van hun site kunt downloaden of per email kunt aanvragen. Je kan dit ook aan je boekhouder overlaten, maar verschiet niet als dat niet gratis is. Dyzo kan zonodig helpen.

Opmerking : Verwacht NIET dat een daling van je inkomen onder de 13.000€ per jaar nog bijdragevermindering zal opleveren, voor hoofdberoepers is dat de minimale bijdragegrondslag.

Technische uitleg : Laat je voorlopige bijdragen dalen als je gerealiseerde jaarinkomen veel lager is dan je referteinkomen.

Je hebt een stopzettingsmeerwaarde gerealiseerd na 1/1/2015

Je hebt bijvoorbeeld een filiaal overgelaten of een bedrijfsgebouw verkocht of je eenmanszaak ingebracht in een vennootschap aan een prijs ver boven de boekwaarde, maar je bent nadien nog een of meer kwartalen zelfstandige gebleven. Dan zal je sociaal verzekeringsfonds je (zodra de fiscus die meerwaarde heeft doorgegeven) wellicht onverwacht de hoogst mogelijke bijdragen vragen (van bijvoorbeeld 4000€/kwartaal). Als je inkomen normaal of laag is gebleven na het jaar waarin je die stopzettingsmeerwaarde hebt bekomen, heb je reden om een speciaal soort vermindering van je bijdragen te vragen.

Twee voorwaarden :

  • Ofwel stop je alle zelfstandige activteit ten laatste op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin je de stopzettingsmeerwaarde realiseerde.
  • Ofwel ga je met rustpensioen uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin je de stopzettingsmeerwaarde realiseerde.

Je kan namelijk eisen dat je bijdragen berekend worden op je inkomen zonder stopzettingsmeerwaarden. Een wetswijziging heeft dit mogelijk gemaakt, maar de fiscus heeft zich hieraan nog niet aangepast en blijft die stopzettingsmeerwaarden onverminderd doorgeven aan je sociaal verzekeringsfonds. Het volstaat een kopie van je aanslagbiljet (waarop de stopzettingsmeerwaarde vermeld is naast je gewone inkomen) aan je sociaal verzekeringsfonds te bezorgen om een vaak spectaculaire daling van je verplichtingen te bekomen.

Technische uitleg : vanaf 1/1/2015 mogen stopzettingsmeerwaarden uit de bijdragegrondslag geweerd worden als je niet meer onderworpen bent aan de bijdrageplicht als zelfstandige of met pensioen gaat ten laatste op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de stopzettingsmeerwaarde realiseerde.

Vijf voor twaalf Menulink: