Als je niet kan werken door ziekte of ongeval

Wat je bij ernstige ziekte of ongeval niet mag vergeten is een vervangingsinkomen aan je ziekenfonds vragen. Binnen de maand na aanvang ziekte, moet je een door de behandelende arts ondertekende "verklaring van arbeidsongeschiktheid", per post naar de medisch adviseur van het ziekenfonds sturen. Steek het niet in de bus bij je ziekenfonds, er is absoluut een poststempel (geen postzegel) nodig. Aangetekend versturen is ook overbodig. Zo’n formulier krijg je als je het vraagt aan je ziekenfonds. In de volksmond heet dat document een "vertrouweljk". Dat staat er in het vet op gedrukt. Zeg erbij dat het voor een zelfstandige is. Is er ook een privéverzekering, dan moet die apart aangesproken worden.

Eenmaal de arbeidsongeschiktheid erkend is zal de aanvrager vanaf de 15de dag arbeidsongeschiktheid uitkeringen van het ziekenfonds ontvangen. Als de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van het kwartaal van ziekte en de twee vorige kwartalen niet in orde is, blokkeert dit de uitkeringen. Soms moet het kwartaal van ziekte zelf niet betaald worden.

Een vervangingsinkomen is stap één, nagaan of de zaak nog kan blijven bestaan zonder de zieke persoon is stap twee. Dit kan best overlegd worden met de boekhouder-accountant, de zakenpartners en de familie.

Lees meer over werkonbekwaamheid voor zelfstandigen.

Vanaf 1/1/18 moet je maar 14 dagen meer wachten op een ziekte-uitkering als zelfstandige.

Vijf voor twaalf Menulink: