Allerlei tips

Zwarte en witte lijsten en wat je eraan kan doen

Als je je schulden niet meer kunt betalen, kan je op een zwarte lijst belanden. Een zwarte of een negatieve lijst is een databank waar gegevens over wanbetalers worden bijgehouden. Meer en meer wanbetalers belanden hierop zonder het te weten.

De wederbeleggingsvergoeding wordt ook door de Rechtbanken ingeperkt

Sinds de wet van 21 december 2013 (die op 10/01/2014 van kracht werd) trachten de banken via 2 spitsvondigheden die wet te omzeilen.

Bestrijding energiearmoede : nieuw vanaf 1/7/2009

Persmededeling van de Vlaamse Regering vrijdag 30 januari 2009

Zoek je de goedkoopste elektriciteit ?

Webtool voor zelfstandigen en KMO's op 5/2/9 online UNIZO bepleit uitbreiding kostprijssimulator naar aardgas Vanaf 5 februari 2009 kunnen zelfstandigen en KMO's met elektrische laagspanning beroep doen op de leveranciersvergelijking van de Vlaamse reguleringsinstantie VREG.

Een goedkopere koelkast of wasmachine

Wat ?

Je kan 150€ directe korting krijgen bij de aankoop van een nieuwe wasmachine met energielabel AAA of een nieuwe koelkast met energielabel A+ of A++.

Pagina's