Aanvraag procedure gerechtelijke reorganisatie en bevoegde rechtbank

De procedure gerechtelijke reorganisatie wordt aangevraagd via een verzoekschrift. Dit verzoekschrift moet elektronisch ingediend worden, via de website www.regsol.be.
Regsol is de afkorting voor Register Solvabiliteit. Dat register bestaat al sinds april 2017 en werd sindsdien gebruik om het faillissementsdossier bij te houden. Schuldeisers van een faillissement moesten hun schuldvordering via regsol indienen, tegen betaling van een retributie. Nu wordt het gebruik van regsol uitgebreid. De indiening van de procedure gerechtelijke reorganisatie zal nu ook via digitale weg gebeuren. Je zal dus niet meer naar de griffie moeten om je verzoekschrift in te dienen. En naast het faillissementsdossier zal ook het dossier gerechtelijke reorganisatie in regsol worden bijgehouden.
Meer nog elke neerlegging, kennisgeving of mededeling bij procedure gerechtelijk akkoord gebeurt via RegSol. Schuldeisers worden dus ook steeds via die elektronische weg verwittigd, behalve wanneer zij geen elektronische berichten kunnen ontvangen.

De rechtbank van koophandel is bevoegd voor de procedure gerechtelijke reorganisatie.

Opmerking: De rechtbank van koophandel zal later dit jaar van naam veranderen en wordt de insolventierechtbank. De insolventierechtbank is bevoegd voor zowel de procedure gerechtelijk akkoord, als het faillissement. De Kamer van ondernemingen in moeilijkheden (oudere benamingen: kamer     van handelsonderzoek, depistage) vormt een afdeling van de insolventierechtbank.

Er zijn 9 rechtbanken van koophandel in België. Verschillende rechtbanken hebben verschillende afdelingen. Rechtbank koophandel Antwerpen bestaat zo uit de afdelingen Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Tongeren en Hasselt. Klik hier om naar de website te gaan van de rechtbanken in België en om meer te weten te komen over de rechtbank van koophandel.
Welke afdeling van welke rechtbank nu juist bevoegd is voor de procedure wordt bepaald door het criterium  ‘het centrum van de voornaamste belangen’ van de onderneming. Dit is meestal de maatschappelijke zetel van een rechtspersoon of de hoofdvestiging van een natuurlijke persoon.

Om een procedure gerechtelijk akkoord te openen moet je het rolrecht betalen. Dit bedraagt 1020 euro.
Opmerking: Wanneer je kiest voor een buitengerechtelijke oplossing, moet je dit rolrecht niet betalen.

 

Vijf voor twaalf Menulink: