Terugblik op Tussenstap 2007 - 2014

Tussenstap is (naast Efrem) een van de stichtende organisaties van Dyzo.

Tussenstap werkte aanvankelijk uitsluitend voor ondernemers na faling. Deze keuze was ingegeven doordat er gestart werd met slechts 1 personeelslid voor heel Vlaanderen, en omdat vermoed werd dat daar de grootste noden leefden. De werking is in 2009 uitgebreid tot actieve ondernemers in nood, naar aanleiding van een EFRO project dat daar middelen voor beschibaar stelde. Een derde deeldoelgroep, de herstarters, is toegevoegd aan de werking dank zij extra middelen vanwege ESF die vrijkwamen in 2010. Begin 2014 startte Tussenstap nog met "AVVO" - groepen. (oorspronkelijk "anonieme ondernemers" genoemd). AVVO is een afkorting van advies van en voor ondernemers. Het personeelsbestand was intussen uitgegroeid tot 5 personen versterkt met 60 vrijwillige medewerkers.

Tussenstap is in 2007 gesticht vanuit een vaststelling dat er heel veel ondernemers in moeilijkheden verzeilen die ze niet alleen aankunnen. Een van de stichtende organisaties, het sociaal verzekeringsfonds Zenito, stelde vast dat die moeilijkheden economische, psycho-sociale en juridische oorzaken hebben die het domein van de sociale zekerheid ver te buiten gaan. Zelfstandigen die langdurig hun sociale zekerheidsbijdragen niet kunnen betalen verliezen vaak hun vertrouwen in de sociale zekerheid, waardoor hulp beter aanvaard wordt als die vanuit een andere invalshoek kan vertrekken.

De andere stichtende organisatie, UNIZO, moet voor haar voortbestaan rekenen op lidmaatschapsbijdragen, en ook die betaling is problematisch voor ondernemers met een onbeheerste schuldenproblematiek. Ook daar was er dus behoefte aan een gespecialiseerde dienstverlening die niet afhankelijk is van lidmaatschap.

Nu Dyzo een feit is, blijven die historische stichters van Tussenstap dus nog steeds de idee genegen van een onafhankelijke organisatie voor de individuele en groepsbelangenverdediging van ondernemers in moeilijkheden.