Team Nationaal donderdag 8 november 2018

Deze bijeenkomsten zijn voorbehouden aan genodigden. Ze zijn voornamelijk bestemd voor vrijwillige medewerkers aanvaard na een selectieprocedure en personeelsleden van Dyzo, maar ook andere belanghebbenden die het lot van ondernemers in moeilijkheden kunnen verbeteren kunnen uitgenodigd worden. Inschrijvingen van anderen zullen geweigerd worden.

 Team Nationaal van donderdag 8 november 2018  

Programma:

 09u00-09u30

Informeel moment met koffie

 09u30-11u30

11u30-12u30

bespreking Cases

Geert Callaert, Collegelid Fiscale Bemiddelingsdienst FOD Financiën :
Uitleg geven over de mogelijkheden om overheidsschulden af te betalen gedurende een termijn langer dan 10 maanden.

 12u30-13u30

 

Een broodjesmaaltijd wordt voorzien voor kernvrijwilligers, vrijwilligers en medewerkers

13u30– 15u00

Riccy FOCKE, directeur bij Boeren op een Kruispunt : 
Thema: bij  een bedrijf in moeilijkheden houdt men rekening met de ondernemer in moeilijkheden. Hoe breng je ondernemers  in beweging? Hoe bepaal je de rendabiliteit van dergelijke begeleiding?

Gebruik onderstaand formulier

Google Map: