Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Sociale zekerheid

Categorie:

Overige vervangingsuitkeringen

 1. klassiek overbruggingsrecht

  Stel dat men door omstandigheden de activiteit een tijdlang of misschien zelfs definitief moet stopzetten. Dan kan men gebruik maken van overbruggingsrecht. Om die moeilijke periode te overbruggen, kan men tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Er dient intussen geen sociale bijdragen te worden betaalt, maar behoudt wel een aantal sociale rechten.

   Voorwaarden : 

  Om aanspraak te maken op het overbruggingsrecht, moeten er aan zes algemene voorwaarden voldaan zijn :

  1/  hoofdverblijfplaats in België.

  2/ zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) gedurende het kwartaal waarin het feit (faillissement, gedwongen onderbreking of stopzetting) zich voordeed én minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen.

  3/er waren tijdens diezelfde kwartalen sociale bijdragen verschuldigd.

  4/minstens vier kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande zestien kwartalen (het gaat hier om effectief betaalde bijdragen, vrij- of gelijkgestelde kwartalen tellen niet mee).

  5/ geen enkele beroepsactiviteit meer.

  6/ jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …).

  Er zijn vier mogelijke situaties waarin er een beroep kan gedaan worden op het overbruggingsrecht:

  1/stopzetting na faillissement

  2/collectieve schuldenregeling

  3/gedwongen onderbreking

  4/stopzetting wegens economische moeilijkheden.

  Voor elk van deze situaties gelden bijkomende voorwaarden, bovenop de algemene voorwaarden.