Sessie met raad van bestuur 6/12

Dyzo vzw is ondertussen bijna 3 jaar actief. Zoals reeds aangekondigd zal de raad van bestuur van Dyzo op woensdag 6/12/17 (vanaf 11u30, teamoverleg wordt dus verplaatst van do 7/12 naar woe 6/12) in dialoog gaan met de vaste en vrijwillige medewerkers. 

Concreet kunnen jullie die dag jullie ideeën/verzuchtingen/bedenkingen/wensen/… uiten aan de bestuurders van Dyzo. Dit zal om redenen van (tijds)efficiëntie goed voorbereid worden. Op het teamoverleg van donderdag 2/11 (tussen 10u en 12u) zal consultancybureau KPMG daaromtrent een voorbereidende sessie modereren. Die voorbereidende sessie (2/11) zal toelaten met een aantal uitgewerkte ideeën/… in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur (6/12). De sessies staan open voor alle vaste en vrijwillige medewerkers.
U dient zich wel voorafgaand online in te schrijven via http://www.dyzo.be/voorbereidende-sessie-2112017-door-kpmg (voorbereidende sessie 2/11 door KPMG) en hieronder (sessie met raad van bestuur 6/12). Beide sessies zijn op ons kantoor (Willebroekaai 37 te 1000 Brussel).