A second chance for Entrepreneurs

Ondernemers moeten vaak het schip van hun onderneming door woelig water loodsen. Sommigen lopen op verborgen klippen en zinken, anderen geraken vast op een zandbank. Gelukkig bereiken de meesten veilig de haven. De overheid kent dit probleem via de faillissementscijfers en andere aanwijzingen. Ze wil ook de stem van de betrokken ondernemers horen en bij hen aftoetsen of hun beleid in de goede richting evolueert.

Met dit doel organiseerde de FOD economie op 12 mei 2016 in het prestieuze Egmontpaleis te Brussel een bijeenkomst over het beleid ten aanzien van ondernemers in moeilijkheden.

Dyzo steunt elk initiatief dat het publieke debat over haar werkdomein gaande houdt. Dyzo bracht getuigen aan voor de workshops. De vertegenwoordiger van Vlaams minister Muyters citeerde er de werking van Dyzo als een voorbeeld van Vlaams beleid voor ondernemers in moeilijkheden.

Pol Vermoere volgde namens Dyzo deze bijeenkomst en nam deel aan de workshop 2 (over stopzetten en faillissement).

Opvallende vaststelling : de Europese commissie stelt vast dat 94% van de Europese faillissementen ondernemers ter goede trouw treft. Die commissie komt steeds sterker uit de hoek met haar visie op een Europees tweedekansbeleid. Er was eerst een communicatie, later een aanbeveling. Nu wordt aan een meer dwingende regelgeving gewerkt. Er gaan grote belangen mee gepaard en er is dus tegenkanting. Wanneer een en ander zal uitmonden in concrete maatregelen die ondernemers op de werkvloer kunnen toepassen is de grote vraag.

Lees meer over a second chance for entrepreneurs op 12/5/2016.