Zeer aangenaam te mogen merken op welke manier

Beste Amaat

Alvast bedankt om gisteren langs te komen!  Het was zeer aangenaam te mogen merken op welke manier je met ondernemers in nood omgaat en je hen helpt om de noodzakelijke beslissingen te nemen.
Gisteren heb ik de papieren dan nog verder met Richard vervolledigd om zijn aanvraag voor een aanvullend leefloon voor de OCMW-raad klaar te maken.  Intussen heb ik met mijn diensthoofd de hulpmiddelen voor inkomstenberekening bij actieve zelfstandigen besproken. We kiezen voor de vereenvoudigde versie.  Richard en zijn vrouw kregen alvast de opdracht dit in te vullen voor de maand juli en dit binnen te brengen.
Het juiste maandelijks leefloonbedrag categorie persoon met gezinslast, wil ik hierbij ook nog eens doorgeven: € 1.068,45 per maand.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Maria Peeters
Maatschappelijk werker
OCMW Schuiferzele
Samenwerken met Dyzo Menulink: