Positieve ervaring met Dyzo

Beste, Hierbij willen wij onze positieve ervaring met Dyzo meedelen. 
Wij hebben tussenstap gecontacteerd als onderneming in moeilijkheden. Wij kenden de organisatie via een reportage op televisie (Telefacts). Eerst zijn we een kijkje gaan nemen op de website en vonden daar al een heleboel tips en raadgevingen waar we totaal niet van op de hoogte waren. Vervolgens hebben we de vragenlijst ingevuld en zo ook de hulp van één van jullie medewerkers aangevraagd.

Deze persoon is vrij snel naar ons toegekomen en heeft ons de mogelijkheden uitgelegd die van toepassing waren voor onze onderneming.
Hiervoor werd zeker de nodige tijd genomen. Nu staan we dankzij Dyzo letterlijk al een stap verder wat onze problemen betreft. We zitten momenteel in een soort overbruggingsfase (door allerlei oplossingen zoals bv.crisispremie) [= intussen afgeschaft] waardoor we niet noodzakelijk het faillissement hebben moeten aanvragen.
 
Het is zeer nuttig dat er een organisatie als Dyzo bestaat want als je in zo’n moeilijke situatie terechtkomt weet je niet waar je raad en informatie moet vragen om hieruit te geraken. Zo heb je toch iemand die achter je staat om samen naar een oplossing te zoeken omdat het moreel en emotioneel ook vaak heel zwaar doorweegt. We kunnen ook altijd terecht voor bijkomende vragen.
Bedankt Dyzo, Met vriendelijke groeten
Samenwerken met Dyzo Menulink: