Onderzoek geestelijke gezondheid zelfstandigen UGent

Wat is het probleem ?

Ondernemen vergt veel van een mens. Soms wordt het te zwaar en komt de gezondheid van de ondernemer in gevaar. Het is voor iedereen in onze samenleving belangrijk om dit verschijnsel wetenschappelijk te bestuderen en daarvoor is uw medewerking nodig. U bent immers actief of actief geweest als zelfstandige en dus een belangrijke bron van informatie voor zo'n onderzoek. (Mocht u nooit ondernomen hebben, dan heeft dit bericht voor u geen belang en hoeft u niet verder te lezen.)

Het onderzoek loopt

Aan de Universiteit Gent loopt er vanaf februari 2017 een onderzoek naar de toestand van de geestelijke gezondheid bij zelfstandigen en voormalig zelfstandigen. De onderzoeker wil nagaan hoe vaak bepaalde symptomen van depressie zich voordoen bij (voormalige) ondernemers. Over ondernemers is in dit verband heel weinig betrouwbaar feitenmateriaal voorhanden. Er is een bevraging afgenomen bij 270 zelfstandigen. De bevraging is eind maart 2017 afgesloten. De verwerking is bezig.

Meer info

De bekomen resultaten kunnen leiden tot een beter inzicht in de geestelijke gezondheid van (ex-)zelfstandigen en aanbevelingen naar het beleid. Hierover later meer info op Dyzo.be.

Voor vragen betreffende het onderzoek kunt u steeds contact opnemen met Mathias Vanhaesebrouck (Mathias.vanhaesebrouck@ugent.be).

Dit onderzoek staat onder leiding en toezicht van Prof. Dr. L. Annemans (Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde)

Samenwerken met Dyzo Menulink: