Dyzo werkt samen met Vlaamse lokale besturen

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen het hart van de lokale economie. Elke gemeente heeft er belang bij hen gezond te houden. Het redden van bedrijven vergt gespecialiseerde expertise die niet noodzakelijk lokaal aanwezig is.

Aangezien een deel (14%) van de ondernemers tijdelijk of langdurig niet in staat is om hun gezin te onderhouden met de opbrengst van hun zaak, en het OCMW de wettelijke opdracht heeft om behoeftigen bij te staan, is het onvermijdelijk dat er af en toe zelfstandige ondernemers beroep doen op hun OCMW of sociaal huis.

De meerderheid van de Vlaamse gemeenten kennen dit gegeven. Sommigen zijn op eigen kracht in staat een aangepaste dienstverlening voor actieve en gewezen ondernemers aan te bieden. De overgrote meerderheid is daar nog niet helemaal klaar voor. Om dit leerproces te ondersteunen ontwikkelde Dyzo in 2014 een handleiding voor medewerkers van OCMW's in opdracht van de POD maatschappelijke integratie. Download hier de handleiding uitgegeven door de POD over de dienstverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden vanuit het OCMW.

Daar bovenop contacteerde Efrem, voorganger van Dyzo, alle Vlaamse OCMWs en sloot waar mogelijk een samenwerkingsovereenkomst. Dyzo heeft deze praktijk vanaf 2014 overgenomen en uitgebreid naar de gemeenten omdat enkel een breed gespannen netwerk voldoende ondernemers in moeilijkheden kan bereiken. De overeenkomsten leveren Dyzo ook noodzakelijke inkomsten op die toelaten een kwalitatieve dienstverlening te handhaven.

Download hier een schema van het kosteloze én het betalende aanbod van Dyzo aan lokale besturen, met tariefindicatie.

Stand van zaken 1/1/2017

In 2015 en 2016 sloten tientallen lokale besturen voor het eerst een full-service samenwerkingsakkoord met Dyzo. De stad Gent is de grootste van die groep. Daarnaast kozen de stad Antwerpen en nog 22 andere gemeenten voor samenwerking per case. De 2 grootste steden van Vlaanderen zetten dus al de stap naar samenwerking.

123 lokale besturen (40% van het totaal) sloten al een akkoord af. Anderen zijn nog in onderhandeling.

(De Vlaamse gemeenten en OCMW's werken steeds vaker samen in een sociaal huis, waar Vlaamse, gemeentelijke en OCMW diensten samen aangeboden worden aan de lokale bevolking. De samenwerking van Dyzo richt zich dan ook tot gemeenten én tot OCMW's.)

Paars: Samenwerkingsakkoord
Groen: Samenwerkingsakkoord met zitdag
Oranje: Full-service aan klant. Voorafgaand akkoord met lokaal bestuur nodig over 1-malige betaling.
Geel:

Dyzo adviseert een medewerker van het lokale bestuur, die op zijn/haar beurt de klant verder helpt.

Wit: Dyzo ontving vanuit deze gemeente nog geen antwoord op haar samenwerkingsaanbod.
Samenwerken met Dyzo Menulink: