Dringende operatie onmogelijk na faillissement ?

[Nota van de redactie : "Na een faillissement komt een zelfstandige tot de onaangename vaststelling dat zijn ziekenfonds weigert om tussen te komen in de kosten van een nochtans dringende heelkundige ingreep. Dat heeft te maken met vroeger onbetaalde bijdragen. Tijdens een openstaand faillissement van een eenmanszaak mag hij niemand meer betalen. De zaak lijkt hem hopeloos muurvast te zitten, en intussen is zijn gezondheid in gevaar. Dyzo bracht per email een advies uit en hieronder leest u de reactie van de Dyzo-klant. ]

Ik heb uw advies gevolgd en dit heeft geresulteerd dat ik nu verzekerd ben op basis van het statuut “Verblijvende in België” en dit met ingang van 1 oktober 2015, zonder wachttijd. Het heeft wel wat moeite gekost om tot dit resultaat te komen. Dank zij voorlegging van de nodige stukken die u mij hebt aangereikt kwam het toch in orde. Met deze wil ik u nogmaals van harte bedanken.

Samenwerken met Dyzo Menulink: