Advocaat in financiële impasse

Ook advocaten doen een beroep op Dyzo als ze in de knel geraken. Een van hen liet Dyzo achteraf het volgende weten :

U was zo goed mij advies te verstrekken enkele maanden geleden om de kans te optimaliseren om uit mijn financiële impasse te geraken, waarvoor nogmaals hartelijk dank.
Voor de goede orde wens ik u alvast te berichten dat ik van de Commissie voor vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen een gunstige beslissing kreeg (gans 2014 + 3 kwartalen 2015). Bovendien kreeg ik ook een kwijtschelding van verhogingen op sociale bijdragen (art 48 KB ARS).
De fiscus zal mij later berichten. Uw kostbare tussenkomst was zeer vruchtbaar; ik ben u bijzonder dankbaar hiervoor.

Samenwerken met Dyzo Menulink: