Vrijwilligerswerk

Combinatie vrijwilligerswerk en ziekteuitkering, stelsel zelfstandigen is mogelijk

Op 5/9/7 verscheen in het Belgisch staatsblad, met wat vertraging : een bepaling die uitdrukkelijk bevestigt dat zelfstandigen vrijwilligerswerk mogen combineren met het genot van een uitkering wegens werkonbekwaamheid.

Combinatie vrijwilligerswerk en werkloosheidsuitkering is mogelijk

Gewezen ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering. Vanuit die situatie voelen velen zich geroepen om zich maatschappelijk nuttig te maken voor ondernemers in diverse vormen van nood.

Combinatie vrijwilligerswerk en een pensioenuitkering

Gepensioneerden met een beroepsactiviteit zijn in België onderhevig aan twee verplichtingen :

Pagina's