Getuigen

Zaak stilletjes uit het Dal

Wij zijn met onze zaak stilletjes uit het Dal aan het geraken. Mede en dankzij Tussenstap is dat kunnen gebeuren waarvoor dank. Ook alle lof aan jullie medewerker xxx. Hopelijk kunnen wij in de toekomst verder zonder Tussenstap.

Een simpele bankrekening ?

Mijn curator had mij geadviseerd om zo snel mogelijk een nieuwe rekening te openen om mijn uitkering en mijn kindergeld in orde te maken. Wat ik ook heb gedaan.

Bank A : Rekeningnummer? Goedgekeurd. Bankkaart? Geweigerd.

Enorm bedanken

Ik moest jullie nog eens enorm bedanken van mijn ouders, voor al hetgeen jullie voor hen hebben gedaan.
Ik wil jullie zelf ook nog bedanken, want ook ik heb veel aan jullie gehad.
Ik had niet gedacht dat een faillissement zo zwaar zou zijn, wel dus.

Op dit ogenblik zijn de schulden afbetaald en kunnen we genieten van de rust

Vorig jaar heb ik beroep gedaan op jullie diensten wegens problemen met onze zaak. Op aanraden van uw medewerker hebben we contact gezocht bij het OCMW in xxx (we hadden in de loop van de jaren een aanzienlijke schuldenlast opgebouwd).

Dertien jaar geleden was falen in eigen naam een trieste zaak

Dertien jaar geleden was falen in eigen naam een trieste zaak.

Pagina's