Publicaties te bekomen bij Dyzo - voorwaarden

Het Europees sociaal fonds heeft ons in staat gesteld een aantal uitgaven te ontwikkelen die we graag ter beschikking stellen aan al wie daar belangstelling voor heeft. Er zijn 3 voorwaarden :

  1. De inhoud van deze publicaties mag enkel overgenomen worden mits bronvermelding. Alle rechten berusten bij de vzw Dyzo die de rechten van vzw Zenitor overnam per 1/1/2015.
  2. De downloadservice is kosteloos voor gebruikers en hulpverleners.
  3. Graag vernamen we van jou wat je vindt van deze documenten. We streven naar voortdurende verbetering, en wie kan daar beter over oordelen dan ons doelpubliek. Mail ons op info@dyzo.be.
typepub: 
Publicaties