Tips

Blijf je fiscaal dossier de baas

Waarom ?  De meeste ondernemers doen beroep op een externe boekhouder/fiscalist/accountant en dergelijke voor belastingsaangiftes en verdediging. Dat is een goede zaak, want fiscale zaken zijn zeer ingewikkeld én van groot belang.

Dwaling en bedrog

Wat te doen bij dwaling of bedrog in zaken ?

Helaas zijn zelfstandigen niet altijd even zorgvuldig of  zelfs eerlijk in het zakendoen met elkaar. Dit is een niet verwaarloosbare oorzaak van insolvabiliteit en de daaruit voortvloeiende faillissementen.

Kosten beperken

Personeelskosten beperken om het bedrijf te redden

Sloot jij een leningcontract of een kredietopening af voor jou bedrijf?

Dit onderscheid is van belang om te weten of er een wederbeleggingsvergoeding moet betaald worden of niet, en zo ja hoeveel die mag bedragen.

De 3 criteria die het onderscheid lening ↔ kredietopening typeren

Wanneer ontstaan er discussies met de bank over de wederbeleggingsvergoeding?

Mensen willen wel eens hun krediet vervroegd afbetalen. De banken houden daar niet van. Mensen willen dat wanneer de rente op de markt daalt, ofwel naar aanleiding van de verkoop van het goed waarvoor de lening werd aangegaan.

Pagina's