Tips

Kosten beperken

Personeelskosten beperken om het bedrijf te redden

Sociaalrechterlijke problemen beste indicator van toestand onderneming

Het handelsinformatiebedrijf Graydon en de Unie van Rechters in Handelszaken hebben een onderzoek gedaan naar de gezondheid van de ondernemingen in België.

Gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’ vanaf 1/4/9 - ook voor ondernemers ?

De Vlaamse regering start vanaf 1 april 2009 (opnieuw) met een gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’. Deze maatregel past in de crisisaanpak en biedt mensen een dekking aan wanneer ze hun hypothecaire lening niet meer kunnen afbetalen omdat ze hun werk verliezen.

Wanneer ontstaan er discussies met de bank over de wederbeleggingsvergoeding?

Mensen willen wel eens hun krediet vervroegd afbetalen. De banken houden daar niet van. Mensen willen dat wanneer de rente op de markt daalt, ofwel naar aanleiding van de verkoop van het goed waarvoor de lening werd aangegaan.

Sloot jij een leningcontract of een kredietopening af voor jou bedrijf?

Dit onderscheid is van belang om te weten of er een wederbeleggingsvergoeding moet betaald worden of niet, en zo ja hoeveel die mag bedragen.

De 3 criteria die het onderscheid lening ↔ kredietopening typeren

Pagina's