Moet ik als opdrachtgever werkelijk de lonen van het personeel van mijn (onder-)aannemer betalen ?

In normale omstandigheden moet een opdrachtgever zich geen zorgen maken over de lonen van het personeel van hun aannemers of onderaannemers.

Sedert 1/9/2013 is er een speciale regeling uitgewerkt in het kader van de strijd tegen sociale fraude, waar u best van op de hoogte bent.

De opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die voor bepaalde activiteiten  een beroep doen op één of meerdere aannemers of onderaannemers, en die door de inspectie, schriftelijk in kennis worden gesteld dat hun aannemers (of onderaannemers), op zwaarwichtige wijze tekortschieten in hun verplichting om aan hun werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon aan de betrokken werknemers.

Lees meer over deze en verwante regelingen die u met verrassende aansprakelijkheden kunnen confronteren.

 
 
Preventie Menulink: