Laat je betalen

Betwistingen bij beslag

Vooruitziende leveranciers van goederen die een belangrijk kapitaal vertegenwoordigen vermelden in hun facturen meestal een "eigendomsvoorbehoud". Er staat dan dat alle door de klant gekochte goederen eigendom blijven van de leverancier zolang ze niet volledig betaald zijn.

Dienstencheques na bevalling - automatische toekenning

Zelfstandige moeders krijgen na hun bevalling 105 dienstenchecques van hun sociaal verzekeringsfonds. Daarmee kunnen ze huishoudelijke hulp in hun pas uitgebreide gezin betalen. Na een bevalling komt dat meestal goed van pas. 

Beslag op het loon van je werknemer

Je kan als werkgever geconfronteerd worden met de schulden van je werknemer. Door een loonbeslag word jij als werkgever verplicht een deel van het loon niet aan je werknemer, maar wel aan zijn schuldeisers te betalen.

Moet ik als opdrachtgever werkelijk de lonen van het personeel van mijn (onder-)aannemer betalen ?

In normale omstandigheden moet een opdrachtgever zich geen zorgen maken over de lonen van het personeel van hun aannemers of onderaannemers.

Sedert 1/9/2013 is er een speciale regeling uitgewerkt in het kader van de strijd tegen sociale fraude, waar u best van op de hoogte bent.

Het Europees betalingsbevel

Om binnenlandse klanten te dwingen tot betalen kun je het Belgisch dwangbevel inzetten. Voor klanten van buiten België en binnen Europa is er een Europees betalingsbevel.

Pagina's