(her-)starten vanuit werkloosheid, wachtuitkering, leefloon of als vrij werkzoekende

Starters nemen zelf de koe bij de horens. Maar koken kost geld. Waar moet je dat halen ?

Wat is de startlening?

De startlening is een soepele formule voor uitkeringsgerechtigde werklozen en mensen met een wachtuitkering of leefloon. Voor herstarters is het goed om weten dat je na 3 maand inschrijving als werkzoekende bij de VDAB ook in aanmerking komt voor deze lening. Die inschrijving kan online. Het kan dus als je met een faillissementsuitkering werkt aan de voorbereiding van je herstart. Het kan helaas niet met een voorlopig aangenomen job als werknemer. Het startkrediet bedraagt 30.000 euro, op voorwaarde dat je zelf een kwart inbrengt. Je betaalt een vaste rentevoet van 4 procent.

Stijgende belangstelling
In 2005 waren er 817 aanvragen, in 2006 maar 757. In 2007steeg dit tot 1.018 aanvragen. Uiteindelijk kregen er 701 starters die lening in 2007. Ze kregen allen samen 14,9 miljoen euro.

Duren is een mooie stad
Negen op de tien mensen die een startlening kregen, zijn na één jaar nog altijd succesvol aan de slag. Na drie jaar daalt dat aantal tot 66 procent, na 5 jaar tot 53 procent. 'Om het slaagpercentage op te krikken, is bijkomende begeleiding en opvolging noodzakelijk', zeggen de specialisten. Die begeleiding vind je bij de UNIZO startersservice.

 
Waarom doet de overheid dit ?
De startlening ook een belangrijk wapen in de strijd tegen armoede. Hij zegt dat elk microkrediet, behalve aan de begunstigde, ook extra werkgelegenheid creëert (0,41 voltijds equivalent).
 
Meer weten ?
Participatiemaatschappij Vlaanderen (= de opvolger van het federale Participatiefonds)
Preventie Menulink: