Gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’ vanaf 1/4/9 - ook voor ondernemers ?

De Vlaamse regering start vanaf 1 april 2009 (opnieuw) met een gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’. Deze maatregel past in de crisisaanpak en biedt mensen een dekking aan wanneer ze hun hypothecaire lening niet meer kunnen afbetalen omdat ze hun werk verliezen. Telefonische navraag bij de bevoegde overheidsdiensten leerde ons dat voor werknemers onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid onder de dekking vallen, voor zelfstandigen enkel arbeidsongeschiktheid (en dus geen stopzetting door economische problemen, faling, brand,…). De tegemoetkoming loopt gedurende maximaal drie jaar en bedraagt maximaal 500 € in het 1ste jaar, 400 € in het 2de jaar en 300 € in het 3de jaar.

De nieuwe verzekering ‘gewaarborgd wonen’ is gratis en geldt voor alle kopers en (ver)bouwers. De maatregel is voor een deel retroactief: aanvragen kunnen van zodra de hypothecaire lening dateert van na 01/01/2008. Belangrijk is ook dat in tegenstelling tot de vorige verzekering gewaarborgd inkomen (die tot midden 2008 in voege was) de nieuwe verzekering geen inkomensgrens meer heeft van zodra de woning voldoet aan bepaalde energienormen.

Opgelet : de maatregel geldt enkel voor mensen die in het Vlaamse Gewest wonen, Vlaamse Brusselaars vallen dus uit de boot. Alle informatie is te vinden op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be .

Bron: De Standaard 24/02/2009
Preventie Menulink: