Blijf je geld de baas - 5 tips

Starten is mooi, maar om je zaak gezond te houden moet je met je geld bezig zijn. Reken daarvoor niet alleen op je boekhouder, die weet vaak pas later dan jij dat er iets scheelt. Daarom deze 5 tips :

  1. Vier je succes pas als het contract gecontroleerd is. Een mondelinge toezegging is mooi, maar je zakenpartner kan van gedacht veranderen en jou met een kater laten zitten. Ga dus enkel voort op wat geschreven, gedateerd en ondertekend is. Laat je informeren door iemand met kennis van zaken over wat onduidelijk lijkt.
  2. Kijk na of je grote klant wel kan betalen. Eens het contract uitgevoerd is, zorg dat je klant betaalt. Wacht niet te lang met een ingebrekestelling. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt.
  3. Leen alleen geld als de inkomsten waarmee je zult terugbetalen zo goed als zeker zijn. Lenen kost altijd geld. Niet kunnen terugbetalen kost nog veel meer. Sparen is vaak beter, ook al ga je dan trager vooruit.
  4. Hou er rekening mee dat de helft van je winst naar verplichte betalingen aan belastingen en sociale zekerheid gaat. Laat je boekhouder aan het begin van het werkjaar narekenen hoeveel dat zal zijn. Doe voorafbetalingen van belastingen en laat je sociale zekerheidsbijdragen aanpassen aan je échte inkomsten.
  5. De omzet van een zaak is zelden gelijk gespreid over het jaar. Er zijn pieken en dalen. Spaar in de loop van het jaar, zeker op piekmomenten, Dat beetje reserve zal goed van pas komen in periodes met minder omzet, bijvoorbeeld tijdens de vakantie. Je vaste uitgaven (huur, leningen, belastingen, sociale zekerheid) en onvoorziene tegenslagen (opzeg door een klant, een machinebreuk, een ongeval...) kun je zo beter de baas.

 

Preventie Menulink: