Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Werkwijze - van advies tot (uitgebreide) begeleiding

Aanvragen kunnen telefonisch, per mail, hetzij (bij voorkeur) wegens het online aanmaken van een dossier.
Volgens de aard van de vraag kan een telefonisch onderhoud of een mail volstaan als reactie.
Zeer frequent blijkt een huisbezoek bij de ondernemer, hetzij in onze kantoren of op een zitdag verspreid over gans Vlaanderen (hoofdzakelijk in lokalen van het OCMW) aangewezen.
Na het inwinnen van de nodige informatie, het analyseren van de gegevens wordt een advies verstrekt hetwelk zich kan beperken tot een antwoord op de initieel gestelde vraag, doch eveneens een integraal advies met betrekking tot de wijze van verderzetting of stopzetting van de activiteit.
Intensere begeleiding wordt geboden waar nodig. Dit kan bestaan uit begeleiding op vlak van de activiteit alsook op financieel vlak. Dit laatste wordt vooral geboden door de afdeling schulp en bestaat doorgaans uit het voeren van een procedure gerechtelijke reorganisatie (tegen een maandelijkse vergoeding van 125 € gedurende 20 maanden), hetzij budgetbegeleiding of budgetbeheer.