Wat is Dyzo

Opleidingen voor stakeholders

Er bestaan tal van voorzieningen voor ondernemers in nood die bijna niemand gebruikt omdat ze onbekend, ingewikkeld of veeleisend zijn. Dyzo geeft via seminaries haar expertise door aan wie beroepshalve contact heeft met ondernemers in moeilijkheden.

Stimuleren van samenwerkingen met stakeholders

Tal van professionelen hebben wel contact met ondernemers in moeilijkheden, maar kunnen (bijvoorbeeld om deontologische redenen) zelf geen hulp verlenen.

Aansprakelijkheid van Dyzo bij mailverkeer - disclaimer

Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de inhoud van deze documenten - in welke vorm ook - door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is dan ook verboden.

Stimuleren en opvolgen van wetenschappelijk onderzoek

De concrete behoeften van Vlaamse ondernemers in nood worden nog te weinig wetenschappelijk in kaart gebracht. Dit contrasteert met de situatie in onze buurlanden en met tal van andere doelgroepen die met maatschappelijke uitsluiting bedreigd zijn.

Sensibiliseren van het grote publiek

Een deel van de sociale uitsluiting die ondernemers in nood treft is ingegeven doordat ondernemend je brood verdienen slechts voor 1 op de 10 actieven dagelijkse realiteit is.

Pagina's