Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Voorstelling DYZO

Dyzo vzw begeleidt ondernemers in moeilijkheden volgens de noden van elke ondernemer.
De activiteiten betreffen voornamelijk :
- Ondersteuning via individuele ondernemers
- Besprekingen en ondersteuning van tussenpersonen
- Sensibilisering van de maatschappij
- Onderzoek van ons doelpubliek
- Beleidsaanbevelingen verstrekken aan verscheidene overheden en stakeholders
Download de Dyzo-statuten.

Dyzo is erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse en Europese overheid.
Deze subsidies laten toe de begeleiding kosteloos aan te bieden. 
De uitvoering van onze taken gaat uiteraard gepaard met discretie en geheimhoudingsplicht.

  •  Coördinaten :

  • Maatschappelijke zetel : Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel
  • Dyzo is niet BTW plichtig, haar ondernemingsnummer is : 0554.898.792
  • Verantwoordelijke voor facturatie en betalingen : Olivier Delaere
  • Dyzo in de pers

    De bezemwagen van het ondernemerspeloton