Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Onze Missie en Waarden

 “Dyzo begeleidt de zelfstandige ondernemer in moeilijkheden integraal en geeft hem een stem in de maatschappij en het beleid. Door de weerbaarheid van de ondernemer te versterken en nieuwe kansen te geven draagt Dyzo bij tot de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Dyzo biedt de finale doelgroep een integrale (juridische, economische, psychosociale,…) benadering. Die integrale aanpak onderscheidt Dyzo van het reeds aanwezige aanbod op de private markt en het overheidsaanbod:

  • Economische beroepsbeoefenaars
  • Agentschap Innovatie en Ondernemen
  • Advocatuur
  • Andere sociale diensten

Waarden

Uit de missie en visie vloeien de volgende 5 waarden voort:

  • Respectvol. Ondernemen is risicovol en mensen maken fouten. De begeleiding is vooral probleemoplossend. De ondernemer bepaalt het tempo van de veranderingen en behoudt zijn persoonlijke vrijheid van handelen.
  • Ondernemend. Waar de ondernemer dit nog kan en wil en waar mogelijk wordt alles ingezet op het redden van de onderneming. Risico’s worden benoemd en geëvalueerd. De begeleiding  is niet betuttelend.
  • Geëngageerd. Onze vaste en vrijwillige medewerkers hebben een hart voor de ondernemers en voor ondernemen. Zij willen zoveel als mogelijk dynamiseren.
  • Empatisch. Hoe de ondernemer zijn situatie en de veranderingen beleeft, evenals zijn draagkracht, dienen voortdurend voor ogen gehouden te worden.
  • Samenwerken. De complexiteit van de problematiek  vraagt een integrale, multidisciplinaire aanpak die meestal enkel door samenwerking van alle medewerkers en met externe instanties kwaliteitsvol kan geleverd worden.